Om gälplomber

Det här är det du behöver veta

Inköp av gälplomb och fångstrapportering

 • Gälplomber kan köpas och hämtas på fyra platser i Kiruna kommun: Turistbyrån Kiruna (0980-188 80), Kallax flyg, Kurravaara (0980-202 50), Blinds kiosk och bensin i Övre Soppero (0981-300 42) samt Jaktia/Outdoorshoppen i Kiruna (0980 202 00).  
 • Pris: 100 kr/gälplomb.
 • Vid inköp av gälplomb ska giltigt fiskekort och identifikationshandlingar (t.ex. körkort) uppvisas. Vid köpet registreras köparens personuppgifter och fiskekortnummer.
 • Till gälplomben medföljer krav på obligatorisk fångstrapport. Fångstrapportering sker online eller på pappersblankett. Rapportering ska ha skett senast 30 september samma år som plomben köps.
 • Underlåtelse att lämna fångstrapport medför att man utestängs från att köpa gälplomber följande säsong.
 • Maximalt antal gälplomber som kan köpas är:

1-dygnskort – 1 gälplomb

3-dygnskort – 1 gälplomb

7-dygnskort – 2 gälplomber

Årskort – 3 gälplomber

Oavsett kombination av fiskekort kan maximalt 3 gälplomber köpas per person och år.

 • För innehavare av årskort för familj kan gälplomber (max. 3 st.) köpas av varje betalande familjemedlem. 
 • Barn under 16 år som fiskar i sällskap med målsman kan inte köpa gälplomb men kan använda gälplomb inköpt av målsman.
 • Gälplomben är giltig och möjlig att använda under hela den tillåtna laxfiskesäsongen. En gälplomb som inköps i början på säsongen men inte använts kan således användas vid ett senare tillfälle.
 • Gälplomberna är numrerade och får ej överlåtas till annan fiskare.
 • En använd gälplomb får inte återanvändas. 
 • Ingen återbetalning sker för oanvända gälplomber.

Kontakta Oss

Här kan du nå oss.

Besöksadress:
Stationsgatan 5 Luleå

010-225 50 00