Fiskeregler

Det här är det du behöver veta

Våra fiskeregler

Regler som gäller för laxfisket och hanteringen av gälplomber och fångstrapportering

Dessa regler gäller utöver de fiskeregler som anges på fiskekorten och fiskekortbilagan för Kiruna

  • Fiske efter lax är endast tillåtet med giltigt fiskekort (Kirunakortet) och med innehav av särskild gälplomb (”tag”) för märkning av avlivad lax.
  • Innehav av gälplomb krävs även om fiskaren har för avsikt att återutsätta all fångad lax. På uppmaning av fisketillsynsman ska giltig och oanvänd gälplomb kunna uppvisas tillsammans med giltigt fiskekort.
  • Gälplomben ska fästas genom laxens mun och gällock direkt efter avlivning och på ett sådant sätt att gälplomben är permanent låst och inte kan öppnas. 
  • Gälplomben ska sitta kvar på laxen fram tills den tillagas eller styckas/filéas för infrysning.
  • Innehav av avlivad lax som saknar märkning med giltig gälplomb eller där gälplomben inte är permanent låst innebär ett brott mot fiskereglerna och kan medföra polisanmälan och utestängning från möjligheten att köpa gälplomber följande säsong.
  • Det är tillåtet att avliva maximalt 1 lax per fiskande och dag oavsett hur många gälplomber man införskaffat.
  • Det är förbjudet att avliva honlax.

Kontakta Oss

Här kan du nå oss.

Besöksadress:
Stationsgatan 5 Luleå

010-225 50 00