Laxfiske på statens vatten

Lainio älv

Om älven

Lainioälven har en unik stam av vild lax som har ett högt bevarandevärde. Var och en av de laxar som överlever den närmare 200 mil långa vandringen från sina tillväxtområden i södra Östersjön till sina lekplatser i Lainioälven har ett stort biologiskt och genetiskt värde för stammens fortlevnad. Samtidigt är Lainioälvens lax en viktig resurs för sportfisket och turistnäringens utveckling i regionen. 

Läs mer

Försäljningsställen

HÄR KAN DU KÖPA PLOMBER

Observera att du inte kan köpa plomber direkt på nätet då det är en fysisk produkt som du måste hämta ut. Du köper dina plomber via någon av våra försäljningsställen – nedan. Plomberna tillsammans med köpkvitto ska medföras vid fiske.

Turistbyrån Kiruna

0980-188 80

Kallax flyg,

Kurravaara
0980-202 50

Blinds kiosk i Övre Soppero

0981-300 42

Jaktia i Kiruna

0980 202 00

Ladda ned PDF-fil

PDF-filen innehåller information
om fisket (svenska)

Ladda ned PDF-fil

PDF-filen innehåller information
om fisket (engelska)

Ladda ned PDF-fil

PDF-filen innehåller information
om fisket (finska)

Regler

Regler som gäller för laxfisket och hanteringen av gälplomber och fångstrapportering

Dessa regler gäller utöver de fiskeregler som anges på fiskekorten och fiskekortbilagan för Kiruna

  • Fiske efter lax är endast tillåtet med giltigt fiskekort (Kirunakortet) och med innehav av särskild gälplomb (”tag”) för märkning av avlivad lax.
  • Innehav av gälplomb krävs även om fiskaren har för avsikt att återutsätta all fångad lax. På uppmaning av fisketillsynsman ska giltig och oanvänd gälplomb kunna uppvisas tillsammans med giltigt fiskekort.
  • Gälplomben ska fästas genom laxens mun och gällock direkt efter avlivning och på ett sådant sätt att gälplomben är permanent låst och inte kan öppnas. 
  • Gälplomben ska sitta kvar på laxen fram tills den tillagas eller styckas/filéas för infrysning.
  • Innehav av avlivad lax som saknar märkning med giltig gälplomb eller där gälplomben inte är permanent låst innebär ett brott mot fiskereglerna och kan medföra polisanmälan och utestängning från möjligheten att köpa gälplomber följande säsong.
  • Det är tillåtet att avliva maximalt 1 lax per fiskande och dag oavsett hur många gälplomber man införskaffat.
  • Det är förbjudet att avliva honlax
Innan du fiskar

Här är det du behöver veta

Kontakta Oss

Här kan du nå oss.

Besöksadress:
Stationsgatan 5 Luleå

010-225 50 00