Bakgrund

Det här är det du behöver veta

Bakgrund

Lainioälven har en unik stam av vild lax som har ett högt bevarandevärde. Var och en av de laxar som överlever den närmare 200 mil långa vandringen från sina tillväxtområden i södra Östersjön till sina lekplatser i Lainioälven har ett stort biologiskt och genetiskt värde för stammens fortlevnad. Samtidigt är Lainioälvens lax en viktig resurs för sportfisket och turistnäringens utveckling i regionen. 

För att uppnå ett långsiktigt hållbart nyttjande av Lainoälvens lax samtidigt som stammen utvecklingsmöjligheter säkras behöver förvaltningen av laxfisket utvecklas. Viktiga faktorer är exempelvis möjligheten att följa upp och styra fångstuttaget.

Länsstyrelsen genomför därför en försöksverksamhet för utveckling av förvaltningen av laxfisket i den del av Lainioälven som lyder under länsstyrelsen förvaltning. Försöksverksamheten innebär att så kallade gälplomber för att märka fångade och avlivade laxar införs som obligatoriskt komplement till de vanliga fiskekorten. 

Kontakta Oss

Här kan du nå oss.

Besöksadress:
Stationsgatan 5 Luleå

010-225 50 00